Διακρίσεις

     1) ''Τιμητική Διάκριση'' στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου για την Ποιότητα - Μάρτιος 2015

     2) ''Χάλκινο Αριστείον'' στο Διαγωνισμό Συσκευασίας Ελαιολάδου ''Ελαιοτεχνία'' στην κατηγορία          "Συνολική Εικόνα"- Μάιος 2015
    3) "1ο Βραβείο" στο Διεθνή Διαγωνισμό Ετικέτας "FINAT Labelling Competition 2015" - Ιούνιος    2015

   4) ''Αργυρό Βραβείο'' στο Διαγωνισμό Συσκευασίας Ελαιολάδου ''London IOOC 2016'' στην    κατηγορία "Συνολική Εικόνα" - Απρίλιος 2016

   5) "Χάλκινο Βραβείο'' στο Διαγωνισμό Συσκευασίας Ελαιολάδου 'London IOOC 2016'' στην    κατηγορία "Καινοτομία" - Απρίλιος 2016

   6) "Χάλκινο Βραβείο'' στο Διαγωνισμό Συσκευασίας Ελαιολάδου 'London IOOC 2016'' στην    κατηγορία "Συσκευασία Προϊόντος" - Απρίλιος 2016

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints